Speeddating den haag mens dating in 40 s

15 Jul

Zij prefereerden soortgenoten, wat niemand zal verbazen. Als middel tot geboortebeperking, zo wordt verondersteld, lag die leeftijd in heel West-Europa al sinds de late Middeleeuwen hoog: voor vrouwen op 25 jaar en voor mannen op 28 jaar.Nederlandse historici stellen echter op basis van onderzochte huishoudens dat in de kustprovincies van Nederland reeds in de zestiende eeuw sporen te vinden zijn van zulke gezinnen, vanwege de vroege economische bloei hier.Het bestaan van het woord 'gezin' lijkt hen al gelijk te geven: andere talen kennen dat niet en gebruiken de moeizame aanduiding 'nucleaire familie', alsof het om een recent fenomeen gaat.Maar ook al leefde zogenaamd het ideaal van de vrije partnerkeuze, de praktijk kon daarvan flink afwijken.Na analyse van negentiende-eeuwse romans concludeerden Pieter Stokvis en Marita Mathijsen dat binnen de gegoede stand liefde en zielsverwantschap pas na 1885 noodzakelijk voor een gelukkig huwelijk werden geacht.

Er hoorde een strikt proctocol bij en een afgeknot eind.

Eerst liet de jongeling zijn geliefde niets merken: de fenhedor, dan kwam hij voor zijn gevoelens uit, de precador, dan leende zijn geliefde hem een bereidwillig oor, de entendor, dan mocht hij voor haar knielen en ontving hij een kus, de drutz, en tenslotte mocht hij bij haar in bed kruipen, de assag, waarbij strelen en zoenen was toegestaan maar méér absoluut niet.

Rond 1600 tekende Jan Saenredam drie motieven om te trouwen: vanwege geld, vleselijke begeerte en ware liefde, met respectievelijk als getuige: de duivel, een engel en god - vooral die engel voor begeerte, zeg maar: verliefdheid, getuigt van onverwachte sympathie.

Nog typischer zijn de familieportretten uit de zestiende en zeventiende eeuw, die toen elders in veel mindere mate werden vervaardigd. Valckenier en zijn naasten uit 1560, dat in het Amsterdam Museum hangt.

Er gaat de suggestie van uit dat jongeren zelf een partner kiezen, zij het wel als gezamenlijk gebeuren, wat wellicht verklaart waarom de voorstelling uit de gratie raakte.